Zorgen

Welke zorgen voeren wij uit?

 • wondverzorging
 • klaarzetten en toedienen van medicatie 
 • inspuitingen
 • lavementen toedienen 
 • compressie therapie zoals steunkousen en dergelijke 
 • verblijfskatheter, blaas spoeling
 • stomazorg
 • bloedafname
 • nachtzorg

Zeer gespecialiseerde zorgen worden in samenspraak met specialisten van het ziekenhuis uitgevoerd zoals:

 • sondevoeding
 • parenterale voeding
 • poortkatheter
 • palliatieve zorgen
 • pijnpomp
 • pijnmedicatie
 • diabeteszorg
 • ..............etc.

Ten behoeve van complexere integrale zorgverlening, pleegt de coördinerende verpleegkundige structureel overleg met het zorgteam, de behandelden arts(en) en andere hulpverleners, om zo de zorgen goed op elkaar af te stemmen.